Xe du lịch chúng tôi áp dụng Bảng giá này cho tất các hành trình, chi tiết và giá rõ ràng. Quý Khách tham khảo hoặc có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn

*** Bảng giá áp dụng từ 1-1-2017

*** Số Km tính cả lượt đi và về
Tính ra tiền = số tính x 1.000đ